ΕΠΙΛΟΓΕΣ


Στην εποχή της επιτάχυνσης, με τους αυξημένους ρυθμούς της καθημερινότητας δυστυχώς, η ασθένεια του πολιτισμού έχει γίνει το άγχος. Το άγχος αυξάνεται και είναι όλο και πιο δύσκολο να αποφευχθούν καταστάσεις που οδηγούν σε άγχος, τόσο στην καθημερινή όσο και στην επαγγελματική ζωή. Πώς να αντιμετωπίσετε αυτήν τη μάστιγα της σύγχρονης εποχής;